Strona główna Zasady i warunki

Zasady i warunki

Witamy na rapduma.pl!

Niniejszy regulamin określa zasady i regulamin korzystania z Serwisu rapduma.pl, znajdującego się pod adresem https://rapduma.pl/.

Wchodząc na tę stronę internetową, zakładamy, że akceptujesz niniejsze warunki. Nie kontynuuj korzystania z rapduma.pl, jeśli nie zgadzasz się na wszystkie warunki określone na tej stronie.

Do niniejszych Warunków, Oświadczenia o ochronie prywatności i Zastrzeżenia odpowiedzialności oraz do wszystkich Umów ma zastosowanie następująca terminologia: ”Klient”, ”Ty” i ”Ty jesteś” odnoszą się do Ciebie, osoby logującej się do tej witryny i przestrzegającej Regulamin Spółki. ”Firma”, ”Nasi”, ”Nasi”, ”Nasz” i ”Nas” odnoszą się do naszej Spółki. ”Strona”, ”Strony” lub ”Nas” odnosi się zarówno do Klienta, jak i do nas samych. Wszystkie warunki odnoszą się do oferty, akceptacji i rozpatrzenia płatności niezbędnej do podjęcia procesu naszej pomocy Klientowi w najbardziej odpowiedni sposób, w wyraźnym celu zaspokojenia potrzeb Klienta w zakresie świadczenia określonych usług Spółki, w zgodnie i z zastrzeżeniem obowiązującego prawa holenderskiego. Jakiekolwiek użycie powyższej terminologii lub innych słów w liczbie pojedynczej, mnogiej, wielkich liter i/lub on/ona jest traktowane jako wymienne i dlatego odnosi się do tego samego.

Ciasteczka
Stosujemy pliki cookies. Wchodząc na stronę rapduma.pl wyrażasz zgodę na używanie plików cookies zgodnie z Polityką prywatności rapduma.pl.

Większość interaktywnych stron internetowych korzysta z plików cookie, które umożliwiają nam pobieranie danych użytkownika przy każdej wizycie. W naszej witrynie internetowej stosowane są pliki cookies, które umożliwiają funkcjonowanie określonych obszarów i ułatwiają osobom odwiedzającym naszą witrynę. Niektórzy z naszych partnerów stowarzyszonych/reklamowych mogą również używać plików cookie.

Licencja
O ile nie zaznaczono inaczej, rapduma.pl i/lub jej licencjodawcy są właścicielami praw własności intelektualnej do wszystkich materiałów znajdujących się na rapduma.pl. Wszelkie prawa własności intelektualnej są zastrzeżone. Możesz uzyskać do nich dostęp za pośrednictwem rapduma.pl na własny użytek, z zastrzeżeniem ograniczeń określonych w niniejszym regulaminie.

Nie wolno Ci:

Opublikuj ponownie materiał z rapduma.pl
Sprzedawaj, wypożyczaj lub udzielaj sublicencji na materiały z rapduma.pl
Powielaj, powielaj lub kopiuj materiały z rapduma.pl
Redystrybuuj treści z rapduma.pl
Niniejsza Umowa zaczyna obowiązywać w dniu jej zawarcia. Nasz Regulamin został stworzony przy pomocy bezpłatnego generatora Warunków.

Części tej witryny umożliwiają użytkownikom zamieszczanie i wymianę opinii i informacji w niektórych obszarach witryny. rapduma.pl nie filtruje, nie edytuje, nie publikuje ani nie przegląda Komentarzy przed ich pojawieniem się w serwisie. Komentarze nie odzwierciedlają poglądów i opinii rapduma.pl, jej agentów i/lub podmiotów stowarzyszonych. Komentarze odzwierciedlają poglądy i opinie osoby, która publikuje swoje poglądy i opinie. W zakresie dozwolonym przez obowiązujące prawo rapduma.pl nie ponosi odpowiedzialności za Komentarze ani za jakąkolwiek odpowiedzialność, szkody lub wydatki powstałe i/lub poniesione w wyniku jakiegokolwiek wykorzystania i/lub opublikowania i/lub pojawienia się Komentarze na tej stronie.

rapduma.pl zastrzega sobie prawo do monitorowania wszystkich Komentarzy i usuwania komentarzy, które mogą zostać uznane za niestosowne, obraźliwe lub naruszające niniejszy Regulamin.

Gwarantujesz i oświadczasz, że:

Jesteś uprawniony do zamieszczania komentarzy na naszej stronie internetowej oraz posiadasz na to wszelkie niezbędne licencje i zgody;
Komentarze nie naruszają żadnych praw własności intelektualnej, w tym między innymi praw autorskich, patentów ani znaków towarowych jakiejkolwiek strony trzeciej;
Komentarze nie zawierają żadnych materiałów zniesławiających, oszczerczych, obraźliwych, nieprzyzwoitych lub w inny sposób niezgodnych z prawem, stanowiących naruszenie prywatności
Komentarze nie będą wykorzystywane do nagabywania lub promowania działalności biznesowej, zwyczajowej lub przedstawiania działań komercyjnych lub działań niezgodnych z prawem.
Niniejszym udzielasz rapduma.pl niewyłącznej licencji na używanie, powielanie, edytowanie i upoważnianie innych do używania, powielania i edytowania dowolnych Twoich komentarzy we wszystkich formach, formatach i mediach.

Hiperłącze do naszych treści
Następujące organizacje mogą zamieszczać łącza do naszej Witryny bez uprzedniej pisemnej zgody:

Agencje rządowe.
Wyszukiwarki.
Organizacje informacyjne.
Dystrybutorzy katalogów online mogą zamieszczać łącza do naszej Witryny w taki sam sposób, w jaki umieszczają hiperłącza do witryn internetowych innych wymienionych firm.
Akredytowane firmy działające w całym systemie, z wyjątkiem pozyskiwania organizacji non-profit, charytatywnych centrów handlowych i grup zbierających fundusze na cele charytatywne, które nie mogą zawierać hiperłączy do naszej witryny internetowej.
Organizacje te mogą zamieszczać łącza do naszej strony głównej, publikacji lub innych informacji w Witrynie, o ile łącze: (a) nie jest w żaden sposób zwodnicze; (b) nie sugeruje fałszywie sponsorowania, poparcia lub aprobaty strony łączącej oraz jej produktów i/lub usług; oraz (c) pasuje do kontekstu witryny strony łączącej.

Możemy rozważyć i zatwierdzić inne prośby o połączenie od następujących typów organizacji:

Powszechnie znane źródła informacji konsumenckich i/lub biznesowych.
witryn społecznościowych dot.com.
Stowarzyszenia lub inne grupy reprezentujące organizacje charytatywne.
Dystrybutorzy katalogów online.
Portale internetowe.
Firmy księgowe, prawnicze i konsultingowe.
Instytucje edukacyjne i stowarzyszenia branżowe.
Zatwierdzimy prośby o linki od tych organizacji, jeśli uznamy, że: (a) link nie sprawi, że będziemy patrzeć niekorzystnie na siebie lub na nasze akredytowane firmy; (b) organizacja nie ma u nas żadnych negatywnych zapisów; (c) korzyść dla nas wynikająca z widoczności hiperłącza rekompensuje brak rapduma.pl oraz (d) link znajduje się w kontekście ogólnych informacji o zasobach.

Organizacje te mogą zamieszczać linki do naszej strony głównej, o ile link: (a) nie jest w żaden sposób wprowadzający w błąd; (b) nie sugeruje fałszywie sponsorowania, poparcia lub aprobaty strony łączącej oraz jej produktów lub usług; oraz (c) pasuje do kontekstu witryny strony łączącej.

Jeżeli jesteś jedną z organizacji wymienionych w ust. 2 powyżej i jesteś zainteresowany linkowaniem do naszej witryny, musisz nas o tym poinformować wysyłając wiadomość e-mail na adres rapduma.pl. Proszę podać swoje imię i nazwisko, nazwę swojej organizacji i dane kontaktowe, a także adres URL swojej witryny, listę adresów URL, z których zamierzasz prowadzić łącze do naszej Witryny oraz listę adresów URL w naszej witrynie, do których chcesz się udać łączyć. Poczekaj 2-3 tygodnie na odpowiedź.

Zatwierdzone organizacje mogą zamieszczać hiperłącza do naszej Witryny w następujący sposób:

Używając nazwy naszej firmy.
Korzystając z jednolitego lokalizatora zasobów, z którym jest połączone.
Użycie innego opisu naszej Strony internetowej, do której prowadzą linki, ma sens w kontekście i formacie treści na stronie strony łączącej.
Niedozwolone jest wykorzystywanie logo rapduma.pl lub innej grafiki do linkowania bez umowy licencyjnej dotyczącej znaku towarowego.

iFramki
Bez uprzedniej zgody i pisemnej zgody nie wolno tworzyć wokół naszych Stron internetowych ramek, które w jakikolwiek sposób zmieniają wizualną prezentację lub wygląd naszej Strony internetowej.

Odpowiedzialność za treść
Nie ponosimy odpowiedzialności za treści pojawiające się w Twojej Witrynie. Zgadzasz się chronić i bronić nas przed wszystkimi roszczeniami, które pojawiają się w Twojej Witrynie. W żadnej Witrynie nie powinny pojawiać się żadne linki, które można zinterpretować jako zniesławiające, obsceniczne lub przestępcze lub które naruszają, w inny sposób naruszają lub nawołują do naruszenia lub innego naruszenia praw osób trzecich.

Twoja prywatność
Prosimy o zapoznanie się z Polityką Prywatności

Zastrzeżenie Praw
Zastrzegamy sobie prawo do zażądania usunięcia wszystkich linków lub konkretnego linku do naszej Witryny. Wyrażasz zgodę na natychmiastowe usunięcie wszystkich linków do naszej Witryny na żądanie. Zastrzegamy sobie również prawo do zmiany w dowolnym momencie niniejszych warunków i zasad dotyczących linków. Łącząc się stale z naszą Stroną internetową, wyrażasz zgodę na przestrzeganie niniejszych warunków dotyczących linków.

Usuwanie linków z naszej strony internetowej
Jeśli znajdziesz w naszej Witrynie jakikolwiek link, który z jakiegokolwiek powodu jest obraźliwy, możesz w każdej chwili skontaktować się z nami i poinformować nas. Rozważymy prośby o usunięcie linków, ale nie jesteśmy zobowiązani do bezpośredniej odpowiedzi.

Nie zapewniamy, że informacje zawarte na tej stronie są prawidłowe, nie gwarantujemy ich kompletności i dokładności, ani nie obiecujemy, że strona internetowa pozostanie dostępna lub że materiały na niej zawarte będą aktualizowane.

Zastrzeżenie
W maksymalnym zakresie dozwolonym przez obowiązujące prawo wykluczamy wszelkie oświadczenia, gwarancje i warunki dotyczące naszej witryny internetowej i korzystania z niej. Żadne z postanowień tego zastrzeżenia nie będzie:

Ogranicz lub wyłącz naszą lub Twoją odpowiedzialność za śmierć lub obrażenia ciała.
Ogranicz lub wyłącz naszą lub Twoją odpowiedzialność za oszustwo lub oszukańcze wprowadzenie w błąd.
Ogranicz dowolne nasze lub Twoje zobowiązania w jakikolwiek sposób, który nie jest dozwolony na mocy obowiązującego prawa.
Wyklucz wszelkie nasze lub Twoje zobowiązania, które nie mogą zostać wyłączone na mocy obowiązującego prawa.
Ograniczenia i zakazy odpowiedzialności określone w niniejszej sekcji i w innych miejscach niniejszego zastrzeżenia: (a) podlegają przepisom poprzedniego akapitu; oraz (b) regulują wszystkie zobowiązania wynikające z zastrzeżenia, w tym zobowiązania wynikające z umowy, czynu niedozwolonego i naruszenia obowiązku ustawowego.

Dopóki strona internetowa oraz zawarte w niej informacje i usługi są udostępniane bezpłatnie, nie ponosimy odpowiedzialności za jakiekolwiek straty lub szkody jakiegokolwiek rodzaju.