Strona główna Technologia XNXX dołącza do grona witryn dla dorosłych podlegających najsurowszym zasadom moderowania treści...

XNXX dołącza do grona witryn dla dorosłych podlegających najsurowszym zasadom moderowania treści w UE

22
0

Unia Europejska uznała witrynę internetową XNXX z treściami dla dorosłych za podlegającą najsurowszym regulacjom dotyczącym treści na mocy unijnej Ustawy o usługach cyfrowych (DSA) po tym, jak powiadomiła UE, że przekroczyła próg wykorzystania wynoszący ponad 45 milionów regionalnych średnich miesięcznych użytkowników.

Jest to czwarta strona pornograficzna, która otrzymała tytuł Bardzo Dużej Platformy On-line (VLOP), po Pornhub, Stripchat i XVideos, które uzyskały ten standing w grudniu 2023 r.

UE zasygnalizowała, że ​​chce, aby reżim zmusił popularne platformy hostujące treści dla dorosłych do dodania weryfikacji wieku, aby zapobiec nieletnim dostępowi do nieodpowiednich treści. Chociaż jak dotąd inne VLOP-y treści dla dorosłych wydają się odpowiadać na to oznaczenie, prosząc użytkowników o samodzielne zadeklarowanie, że mają ponad 18 lat — zamiast wdrażania bardziej rygorystycznych type weryfikacji wieku.

Oddalając się, zbliża się do dwóch tuzinów innych VLOP działających w różnych typach agency, w tym e-commerce, sieciach społecznościowych i wyszukiwarkach internetowych. Wszystkie wyznaczone platformy muszą przestrzegać dodatkowego zestawu obowiązków, których celem jest napędzanie odpowiedzialności algorytmicznej poprzez przejrzystość, a także nakazanie ocen ryzyka w celu zmniejszenia negatywnych skutków społecznych.

„Do takich obowiązków należy przyjęcie konkretnych środków mających na celu wzmocnienie pozycji i ochronę użytkowników on-line, uniemożliwienie nieletnim dostępu do treści pornograficznych on-line, w tym za pomocą narzędzi weryfikacji wieku, zapewnienie badaczom dostępu do publicznie dostępnych danych oraz publikowanie repozytorium reklam” – napisała Komisja w komunikat prasowy W środę ogłoszono XNXX jako najnowszy VLOP.

XNXX ma cztery miesiące na dostosowanie się do zasad VLOP, czyli do połowy listopada. To właśnie wtedy UE spodziewa się, że przedsiębiorstwo przedstawi swój pierwszy raport o ocenie ryzyka.

Wymagania dotyczące VLOP są na szczycie ogólnych zasad DSA, które obowiązują w XNXX od połowy lutego. Obejmują one kwestie zarządzania, takie jak zapewnienie użytkownikom dostępnych narzędzi do zgłaszania nielegalnych treści.

Jakiekolwiek naruszenie ogólnoeuropejskich przepisów może skutkować karami finansowymi sięgającymi do 6% globalnego rocznego obrotu.

Komisja Europejska jest jedynym egzekutorem przepisów DSA dla VLOP, co zwiększa ryzyko regulacyjne dla wyznaczonych platform, ponieważ UE podejmuje scentralizowane egzekwowanie w porównaniu ze zdecentralizowanym nadzorem nad ogólnymi przepisami, który obejmuje różne organy na poziomie państw członkowskich. Do tej pory nadzór nad XNXX sprawował Czeski Urząd Telekomunikacyjny.

UE prowadzi szereg otwartych dochodzeń w sprawie VLOP w związku z podejrzeniem braku zgodności, w tym dochodzenia w sprawie X (dawniej Twitter), TikTok, AliExpress oraz Fb i Instagram. Jednak — jak dotąd — nie potwierdziła żadnych naruszeń ani nie nałożyła żadnych grzywien.

Egzekutorzy bloku byli również aktywni w rozszerzaniu oznaczeń dla VLOP, przy czym początkowe 19 nazwanych w kwietniu 2023 r. obecnie liczy łącznie 25. „To oznaczenie ilustruje, w jaki sposób Komisja nadal uważnie monitoruje rozwój rynku” – dodała UE, odnosząc się do dołączenia XNXX do klubu VLOP.

Źródło