Strona główna Technologia Microsoft zawiera ugodę z europejską organizacją handlu chmurą w związku ze skargami...

Microsoft zawiera ugodę z europejską organizacją handlu chmurą w związku ze skargami antymonopolowymi

26
0

Firma Microsoft zawarła porozumienie z dostawcami usług infrastruktury chmurowej w Europie (CISPE), prawie dwa lata po utworzeniu europejskiego stowarzyszenia non-profit złożył skargę antymonopolową Komisja Europejska (KE) zarzuciła firmie Microsoft wykorzystywanie swojej dominującej pozycji na rynku oprogramowania biznesowego do przywiązywania klientów do swojej chmury Azure.

Dyskusje ugodowe rozpoczęły się w kwietniu ubiegłego roku, gdy Microsoft starał się trzymać regulatorów na dystans, choć żadna ze stron nie ujawniła, jakie zmiany w established order są proponowane. Po około 15 miesiącach możemy teraz potwierdzić, co się dzieje.

Sedno sprawy dotyczy zmiana w licencjonowaniu w 2019 r. w związku z czym Microsoft podniósł koszt uruchamiania swojego oprogramowania korporacyjnego w konkurencyjnych usługach chmurowych.

Umowa zawarta w środę obejmuje memorandum o porozumieniu podpisane przez członków CISPE i Microsoft, na mocy którego Microsoft zobowiązuje się do wprowadzenia zmian w celu uwzględnienia skarg CISPE. Obejmuje to współpracę między wszystkimi stronami w celu wydania „ulepszonej wersji Azure Stack HCI” dla europejskich dostawców chmury, która będzie oferować takie funkcje, jak wielosesyjna infrastruktura pulpitu wirtualnego oparta na systemie Home windows 11; bezpłatne rozszerzone aktualizacje zabezpieczeń (ESU); oraz licencjonowanie typu pay-as-you-go dla SQL Server.

„To znaczące zwycięstwo europejskich dostawców usług w chmurze; CISPE dało firmie Microsoft szansę i uważa, że ​​umowa ta zapewni równe warunki działania europejskim dostawcom usług infrastruktury w chmurze i ich klientom” – powiedział Francisco Mingorance, sekretarz generalny CISPE, w oświadczeniu wydanym dla TechCrunch.

CISPE poinformowało również, że powoła niezależne Europejskie Obserwatorium Chmury (ECO), „które będzie monitorować rozwój i bieżącą ocenę” zmian, na których wprowadzenie Microsoft ma dziewięć miesięcy.

Warto jednak zauważyć, że CISPE zalicza AWS do grona swoich członków, obok mniejszych europejskich dostawców usług w chmurze, takich jak Anexia i UpCloud. Jednak umowa ogłoszona dzisiaj wyklucza AWS, który nie był częścią negocjacji, według CISPE. I oczywiście nie obejmuje innych głównych dostawców usług w chmurze, takich jak Google czy Alibaba, którzy i tak nie są członkami CISPE.

Wydaje się, że jest to sprzeczne z kryteriami „czerwonych linii”, które CISPE określiło w zeszłym roku, szczegółowo określając parametry, w ramach których będzie negocjować z Microsoftem — obejmowały one deklarację, że każda zawarta umowa powinna „dotyczyć wszystkich dostawców infrastruktury chmurowej działających w Europie”, czego wyraźnie nie ma, biorąc pod uwagę pominięcie innych głównych dostawców chmury.

W oświadczeniu dla TechCrunch rzecznik AWS wskazał, że Microsoft wprowadza te zmiany wybiórczo, Niektóre Członkowie CISPE pokazują, że nie ma żadnych barier technicznych, które uniemożliwiałyby firmie Microsoft udostępnianie swojego oprogramowania konkurencyjnym dostawcom usług w chmurze, podczas gdy szef platformy Google Cloud Amit Zavery dodał, że zawarta dziś umowa jest równoznaczna ze spłatą, a doniesienia wskazują, że Microsoft płaci aż 22 miliony dolarów jako część ugody. CISPE potwierdziło, że Microsoft zapłaci „ryczałt” na pokrycie kosztów postępowania sądowego i kampanii w ciągu ostatnich kilku lat, a CISPE wycofało w zamian swoją skargę antymonopolową do KE.

„Podręcznik Microsoftu polegający na wykupywaniu skarżących zamiast zajmowania się istotą ich skargi szkodzi firmom i nie powinien nikogo oszukiwać” — powiedział Zavery. „Wiele organów regulacyjnych wszczęło dochodzenia w sprawie praktyk licencyjnych Microsoftu i mamy nadzieję, że znajdą się środki zaradcze chroniące rynek chmury przed antykonkurencyjnym zachowaniem Microsoftu. Rozważamy nasze opcje, aby kontynuować walkę z antykonkurencyjnym licencjonowaniem Microsoftu, aby promować wybór, innowacyjność i rozwój gospodarki cyfrowej w Europie”.

Ryan Triplette, dyrektor wykonawczy organizacji Coalition for Truthful Software program (CFSL), powiedział, że posunięcie to przynosi korzyści jedynie nielicznym dostawcom w Europie i podkreśla potrzebę globalnego podejścia do tego problemu.

„Ta ugoda jest najnowszą próbą Microsoftu uniknięcia kontroli regulacyjnej bez zajęcia się podstawowymi praktykami antykonkurencyjnymi, które wpływają na miliony klientów chmury na całym świecie” — powiedział Triplette. „Nawet po zawarciu tej umowy Microsoft będzie nadal stosować swoje nieuczciwe praktyki licencjonowania oprogramowania, aby ograniczać wybór, podnosić koszty i blokować klientów. Ugoda z niektórymi mniejszymi europejskimi dostawcami, która wyklucza zdecydowaną większość klientów i dostawców chmury, nie robi nic, aby rozwiązać globalne zachowania antykonkurencyjne Microsoftu”.

Źródło