Strona główna Rozrywka Pełny tekst oświadczenia Departamentu Sprawiedliwości Dwell Nation-Ticketmaster

Pełny tekst oświadczenia Departamentu Sprawiedliwości Dwell Nation-Ticketmaster

10
0


(Hypebot) — Przeczytaj pełny tekst oświadczenia wydanego przez Departament Sprawiedliwości Stanów Zjednoczonych, wyjaśniającego, dlaczego wnosi pozew rozstać się z Dwell Nation i Ticketmaster za rzekome praktyki monopolistyczne szkodzące fanom, artystom i niezależnym obiektom.

Czwartek, 23 maja 2024 r

Departament Sprawiedliwości pozywa Dwell Nation-Ticketmaster za monopolizację rynków w branży koncertów na żywo

Wykluczające zachowanie i dominacja Dwell Nation-Ticketmaster w całym ekosystemie koncertów na żywo szkodzi fanom, innowacjom, artystom i obiektom

Departament Sprawiedliwości wraz z 30 prokuratorami generalnymi stanowymi i okręgowymi złożył cywilny pozew antymonopolowy przeciwko Dwell Nation Leisure Inc. i jej spółce zależnej, będącej w całości jej własnością, Ticketmaster LLC (Dwell Nation-Ticketmaster) za monopolizację i inne niezgodne z prawem postępowanie, które udaremnia konkurencję na rynkach w całej branży rozrywki na żywo. Pozew, który zawiera wniosek o ulgę strukturalną, ma na celu przywrócenie konkurencji w branży koncertów na żywo, zapewnienie fanom lepszego wyboru po niższych cenach oraz otwarcie drzwi do lokali dla pracujących muzyków i innych artystów performerów.

W skardze złożonej dzisiaj do Sądu Okręgowego Stanów Zjednoczonych dla Południowego Okręgu Nowego Jorku zarzucono, że Dwell Nation-Ticketmaster niezgodnie z prawem korzysta ze swojej władzy monopolistycznej, naruszając sekcję 2 ustawy Sherman Act. W wyniku takiego postępowania fani muzyki w Stanach Zjednoczonych pozbawieni są innowacji w zakresie sprzedaży biletów i zmuszeni do korzystania z przestarzałej technologii, płacąc za bilety więcej niż fani w innych krajach. Jednocześnie Dwell Nation-Ticketmaster sprawuje władzę nad wykonawcami, obiektami i niezależnymi promotorami w sposób szkodzący konkurencji. Dwell Nation-Ticketmaster nakłada również bariery dla konkurencji, które ograniczają wejście i ekspansję swoich rywali.

„Zarzucamy, że Dwell Nation opiera się na niezgodnym z prawem, antykonkurencyjnym postępowaniu, aby sprawować swoją monopolistyczną kontrolę nad branżą wydarzeń na żywo w Stanach Zjednoczonych kosztem fanów, artystów, mniejszych promotorów i operatorów obiektów” – powiedział prokurator generalny Merrick B. Garland. „W rezultacie fani płacą więcej opłat, artyści mają mniej możliwości grania koncertów, mniejsi promotorzy są wypierani, a obiekty mają mniejszy rzeczywisty wybór usług sprzedaży biletów. Czas rozstać się z Dwell Nation-Ticketmaster.”

„Dzisiejsze oświadczenie odzwierciedla najnowsze wysiłki Departamentu Sprawiedliwości mające na celu zwalczanie niewłaściwego postępowania w firmach” – powiedziała zastępca prokuratora generalnego Lisa Monaco. „Nasza walka z nadużyciami korporacyjnymi obejmuje intensywny nacisk na zachowania antykonkurencyjne, które szkodzą konsumentom, pracownikom i wszelkiego rodzaju przedsiębiorstwom. Z dzisiejszej skargi wynika, że ​​spółka Dwell Nation-Ticketmaster dopuściła się zachowań antykonkurencyjnych, aby umocnić swoją dominację na rynku koncertów na żywo i pełnić rolę strażnika całej branży. Dzisiejsza akcja to krok naprzód w uczynieniu tej ery muzyki na żywo bardziej dostępną dla fanów, artystów i wspierającej ich branży.”

„Departament angażuje się w konkurencję w całej gospodarce, w tym w dziedzinie muzyki na żywo” – powiedział pełniący obowiązki zastępcy prokuratora generalnego Benjamin C. Mizer. „Zgodnie z naszą skargą Dwell Nation-Ticketmaster monopolizuje rynki koncertów i innych wydarzeń na żywo kosztem fanów, obiektów i artystów w całym kraju. Departament z dumą wnosi tę sprawę, aby przywrócić konkurencję w tej branży”.

„Branża muzyki na żywo w Ameryce jest załamana, ponieważ Dwell Nation-Ticketmaster ma nielegalny monopol” – powiedział zastępca prokuratora generalnego Jonathan Kanter z wydziału antymonopolowego Departamentu Sprawiedliwości. „Nasz pozew antymonopolowy ma na celu przełamanie monopolu Dwell Nation-Ticketmaster i przywrócenie konkurencji z korzyścią dla fanów i artystów”.

Zgodnie ze skargą spółka Dwell Nation-Ticketmaster bezprawnie utrzymywała monopole na kilku promocjach koncertowych i na głównych rynkach sprzedaży biletów, a także angażowała się w inne zachowania wykluczające mające wpływ na miejsca koncertów na żywo, w tym areny i amfiteatry. W skardze zarzucono ponadto, że praktyki wykluczające Dwell Nation-Ticketmaster wzmacniają i chronią to, co firma nazywa „kołem zamachowym”. Koło zamachowe to samonapędzający się mannequin biznesowy Dwell Nation-Ticketmaster, który rejestruje opłaty i dochody od fanów koncertów i sponsoringu, wykorzystuje te dochody, aby zapewnić artystom dostęp do ekskluzywnych ofert promocyjnych, a następnie wykorzystuje potężną pamięć podręczną treści na żywo do podpisywania długoterminowych kontraktów z obiektami ekskluzywne oferty sprzedaży biletów, rozpoczynając w ten sposób cykl od nowa. Antykonkurencyjne zachowanie Dwell Nation-Ticketmaster stwarza jeszcze więcej barier dla rywali w konkurowaniu na podstawie zalet. W szczególności Dwell Nation-Ticketmaster stosował różne taktyki mające na celu wyeliminowanie konkurencji i monopolizację rynków:


  • Relacje z Grupą Oak View: Dwell Nation-Ticketmaster wykorzystuje swoje długoletnie relacje z Oak View Group, potencjalnym konkurentem, który stał się partnerem, który określił siebie jako „młot” i „chroni[or]” dla Dwell Nation. W ostatnich latach Oak View Group unikała składania ofert przeciwko Dwell Nation w zakresie pozyskiwania talentów artystycznych i wywierała wpływ na obiekty sportowe, podpisując umowy na wyłączność z Ticketmaster. Na przykład firma Dwell Nation wielokrotnie skarciła Oak View Group za próbę konkurowania. W jednym przypadku Dwell Nation zapytało: „kto byłby tak głupi, żeby… . . grać w [an artist agent’s] broni”, a przy innej okazji Dwell Nation stwierdziło: „Upewnijmy się, że nie pozwolimy [the artist agency] teraz zacznij nas ośmieszać.
  • Działania odwetowe wobec potencjalnych uczestników rynku: Dwell Nation-Ticketmaster skutecznie groził odwetem finansowym firmie, chyba że powstrzyma jedną z jej spółek zależnych od konkurowania o zdobycie przyczółka na amerykańskim rynku promocji koncertów.
  • Grożenie i odwet wobec obiektów współpracujących z rywalami: Siła Dwell Nation-Ticketmaster w zakresie promocji koncertów oznacza, że ​​każda sala koncertowa wie, że wybranie innego promotora lub sprzedawcy biletów wiąże się z ryzykiem negatywnej reakcji ze strony Dwell Nation-Ticketmaster, która może skutkować utratą koncertów, przychodów i fanów.
  • Blokowanie konkurencji za pomocą umów wykluczających: Dwell Nation-Ticketmaster wiąże sale koncertowe długoterminowymi umowami na wyłączność, dzięki czemu obiekty nie mogą brać pod uwagę ani wybierać konkurencyjnych dostawców biletów ani przechodzić na lepszą lub bardziej opłacalną technologię sprzedaży biletów. Umowy te pozwalają Dwell Nation-Ticketmaster zmniejszyć presję konkurencyjną w celu ulepszenia własnej technologii sprzedaży biletów i obsługi klienta.
  • Blokowanie obiektów przed korzystaniem z wielu biletów: Postępowanie i umowy na wyłączność Dwell Nation-Ticketmaster zapobiegają pojawianiu się nowych i odmiennych promocji oraz konkurentów zajmujących się sprzedażą biletów i modeli biznesowych. Blokują one obiektom możliwość korzystania z wielu biletów, którzy konkurowaliby, oferując fanom najlepszą kombinację cen, opłat, jakości i innowacji.
  • Ograniczanie dostępu artystów do obiektów: Dwell Nation-Ticketmaster w coraz większym stopniu zyskuje kontrolę nad kluczowymi obiektami, w tym amfiteatami, poprzez przejęcia, partnerstwa i umowy. Dwell Nation-Ticketmaster ogranicza artystom korzystanie z tych miejsc, chyba że artyści ci wyrażą zgodę na korzystanie z ich usług promocyjnych.
  • Pozyskiwanie konkurentów i zagrożeń konkurencyjnych: Dwell Nation-Ticketmaster strategicznie pozyskał szereg mniejszych i regionalnych promotorów, których wewnętrznie zidentyfikował jako zagrożenia. Osłabiło to konkurencję i wpłynęło na wynagrodzenie artystów.

Dwell Nation Leisure Inc. to korporacja stanu Delaware z siedzibą w Beverly Hills w Kalifornii. Opisuje siebie jako „największą na świecie firmę zajmującą się rozrywką na żywo”, „największego producenta koncertów z muzyką na żywo na świecie” oraz „wiodącą na świecie firmę zajmującą się sprzedażą i marketingiem biletów na występy na żywo”. Dwell Nation jest także właścicielem lub kontrolą ponad 265 sal koncertowych w Ameryce Północnej, w tym ponad 60 ze 100 najlepszych amfiteatrów w Stanach Zjednoczonych. Generuje na całym świecie ponad 22 miliardy dolarów rocznych przychodów z trzech segmentów biznesowych: koncertów (np. promocje, zarządzanie obiektami i produkcja festiwali muzycznych), sprzedaży biletów (np. działalność Ticketmaster) oraz sponsoringu i reklamy.

Ticketmaster LLC jest spółką zależną będącą w całości własnością Dwell Nation. Jest to spółka z ograniczoną odpowiedzialnością w Wirginii z siedzibą w Beverly Hills. Ticketmaster sprzedaje fanom bilety na koncerty, gdy bilety te trafiają do sprzedaży po raz pierwszy, i obsługuje platformy odsprzedaży, które umożliwiają nabywcom odsprzedaż tych biletów w późniejszym terminie. Ticketmaster to zdecydowanie największa firma zajmująca się sprzedażą biletów na koncerty w Stanach Zjednoczonych, wielokrotnie większa od swojego najbliższego konkurenta.

Źródło