Strona główna Polityka prywatności

Polityka prywatności

Nasza Polityka prywatności została ostatnio zaktualizowana 13 sierpnia 2022 r.

Niniejsza Polityka prywatności opisuje nasze zasady i procedury dotyczące gromadzenia, wykorzystywania i ujawniania Twoich danych podczas korzystania z Usługi oraz informuje Cię o Twoich prawach do prywatności oraz o tym, jak prawo Cię chroni.

Używamy Twoich danych osobowych w celu świadczenia i ulepszania Usługi. Korzystając z Usługi wyrażasz zgodę na gromadzenie i wykorzystywanie informacji zgodnie z niniejszą Polityką Prywatności.

Interpretacja i definicje

Interpretacja
Słowa, których pierwsza litera jest pisana wielką literą, mają znaczenie określone zgodnie z poniższymi warunkami. Poniższe definicje mają to samo znaczenie niezależnie od tego, czy występują w liczbie pojedynczej, czy w liczbie mnogiej.

Definicje
Na potrzeby niniejszej Polityki prywatności:

„Konto” oznacza unikalne konto utworzone dla Ciebie w celu uzyskania dostępu do naszej Usługi lub części naszej Usługi.
„Firma” w rozumieniu ustawy CCPA (California Consumer Privacy Act) oznacza Firmę jako podmiot prawny, który
Gromadzi dane osobowe Konsumentów oraz ustala cele i sposoby przetwarzania danych osobowych Konsumentów lub w imieniu których takie dane
gromadzone są informacje i które samodzielnie lub wspólnie z innymi osobami określają cele i sposoby przetwarzania danych osobowych konsumentów, którzy prowadzą działalność w stanie Kalifornia.

„Firma” (określana w niniejszej Umowie jako „rapduma.pl”, „My”, „Nas” lub „Nasz”) oznacza [rapduma.pl]
Administratorem danych w rozumieniu RODO jest Spółka.

„Kraj” odnosi się do [Polski].
„Konsument” w rozumieniu ustawy CCPA (California Consumer Privacy Act) oznacza osobę fizyczną będącą rezydentem Kalifornii w rozumieniu prawa, w tym (1) każdą osobę fizyczną przebywającą w USA przez czas inny niż tymczasowy lub w celu przejściowym oraz (2) każdą osobę zamieszkałą w USA, która przebywa poza USA w celach tymczasowych lub przejściowych.
„Cookie” to małe pliki umieszczane przez stronę internetową na Twoim komputerze, urządzeniu mobilnym lub innym urządzeniu, zawierające szczegóły Twojej historii przeglądania tej witryny, wśród wielu jej
„Administrator danych” w rozumieniu RODO (ogólnego rozporządzenia o ochronie danych) oznacza Spółkę jako osobę prawną, która samodzielnie lub wspólnie z innymi ustala cele i sposoby przetwarzania Danych Osobowych.
„Urządzenie” oznacza dowolne urządzenie, które może uzyskać dostęp do Usługi, takie jak komputer, telefon komórkowy lub tablet cyfrowy.
„Do Not Track” (ONT)” to koncepcja promowana przez amerykańskie organy regulacyjne, w szczególności Federalną Komisję Handlu (FTC), na rzecz branży internetowej w celu opracowania i wdrożenia mechanizmu umożliwiającego użytkownikom Internetu kontrolę śledzenia ich aktywności online na stronach internetowych.
„Dane osobowe” to wszelkie informacje dotyczące zidentyfikowanej lub możliwej do zidentyfikowania osoby fizycznej
Na potrzeby RODO Dane Osobowe oznaczają wszelkie informacje dotyczące Ciebie, takie jak imię i nazwisko, numer identyfikacyjny, dane o lokalizacji, identyfikator internetowy lub jeden lub więcej specyficznych czynników fizycznych, fizjologicznych, genetycznych, psychicznych, ekonomicznych, kulturowych, lub tożsamość społeczna.

Dla celów ustawy CCPA Dane Osobowe oznaczają wszelkie informacje, które identyfikują, odnoszą się do,

opisuje lub może być powiązany lub mógłby być w uzasadniony sposób powiązany bezpośrednio lub pośrednio z Tobą.

„Sprzedaż” w rozumieniu ustawy CCPA (ustawa o ochronie prywatności konsumentów w Kalifornii) oznacza sprzedaż, wynajmowanie, wydawanie, ujawnianie, rozpowszechnianie, udostępnianie, przekazywanie lub inną komunikację ustną, pisemną, elektroniczną lub inną, danych osobowych innej firmie lub stronie trzeciej w zamian za wynagrodzenie pieniężne lub inne wartościowe wynagrodzenie.
„Usługa” oznacza Stronę Internetową.
„Usługodawca” oznacza każdą osobę fizyczną lub prawną, która przetwarza dane w imieniu Spółki. Odnosi się do firm zewnętrznych lub osób zatrudnionych przez Spółkę w celu ułatwienia świadczenia Usługi, świadczenia Usługi w imieniu Spółki, świadczenia usług związanych z Usługą lub pomagania Spółce w analizie sposobu korzystania z Usługi. W rozumieniu RODO Dostawców Usług uważa się za Podmioty Przetwarzające Dane.
„Dane o użytkowaniu” oznaczają dane zbierane automatycznie, generowane podczas korzystania z Usługi lub z samej infrastruktury Usługi (na przykład czas trwania wizyty na stronie).
„Strona internetowa” oznacza witrynę [rapduma.pl], dostępną pod adresem [https://rapduma.pl/]
„Ty” oznacza osobę uzyskującą dostęp do Usługi lub korzystającą z niej, firmę lub inny podmiot prawny, w imieniu którego taka osoba uzyskuje dostęp do Usługi lub z niej korzysta, stosownie do przypadku.
Zgodnie z RODO (ogólne rozporządzenie o ochronie danych). Możesz być nazywany Podmiotem Danych lub Użytkownikiem, ponieważ jesteś osobą fizyczną korzystającą z Usługi.

Gromadzenie i wykorzystywanie Twoich danych osobowych

Rodzaje gromadzonych danych

Dane osobiste
Podczas korzystania z naszej Usługi możemy poprosić Cię o podanie pewnych danych osobowych, które można wykorzystać do skontaktowania się z Tobą lub identyfikacji. Dane osobowe mogą obejmować między innymi:

Adres e-mail
Imię i nazwisko
Numer telefonu
Adres. Stan, prowincja, kod pocztowy/miasto pocztowe
Dane dotyczące wykorzystania Dane dotyczące wykorzystania
Dane o użytkowaniu są gromadzone automatycznie podczas korzystania z Usługi.

Dane o użytkowaniu mogą obejmować takie informacje, jak adres protokołu internetowego Twojego Urządzenia (np. adres IP), typ przeglądarki, wersja przeglądarki, strony naszego Serwisu, które odwiedzasz, czas i data Twojej wizyty, czas spędzony na tych stronach, unikalne urządzenie identyfikatory i inne dane diagnostyczne.

Kiedy uzyskujesz dostęp do Usługi za pomocą urządzenia mobilnego, możemy automatycznie zbierać pewne informacje, w tym między innymi rodzaj urządzenia mobilnego, z którego korzystasz. Unikalny identyfikator Twojego urządzenia mobilnego, adres IP Twojego urządzenia mobilnego, Twój mobilny system operacyjny, typ mobilnej przeglądarki internetowej, z której korzystasz, unikalne identyfikatory urządzenia i inne dane diagnostyczne.

Możemy również zbierać informacje wysyłane przez Twoją przeglądarkę za każdym razem, gdy odwiedzasz naszą Usługę lub gdy uzyskujesz dostęp do Usługi za pomocą urządzenia mobilnego.

Technologie śledzenia i pliki cookie
Używamy plików cookie i podobnych technologii śledzenia do śledzenia aktywności w naszym Serwisie i przechowywania określonych informacji. Wykorzystywane technologie śledzenia to sygnały nawigacyjne, tagi i skrypty służące do gromadzenia i śledzenia informacji oraz do ulepszania i analizowania Naszej Usługi. Technologie, które wykorzystujemy mogą obejmować:

Pliki cookie lub pliki cookie przeglądarki. Plik cookie to mały plik umieszczany na Twoim urządzeniu. Możesz poinstruować swoją przeglądarkę, aby odrzucała wszystkie pliki cookie lub wskazywała, kiedy plik cookie jest wysyłany. Jeśli jednak nie zaakceptujesz plików cookie, możesz nie być w stanie korzystać z niektórych części naszego Serwisu. O ile nie dostosowałeś ustawień swojej przeglądarki tak, aby odrzucała pliki cookie, nasz Serwis może wykorzystywać pliki cookie.
Sieć B Niektóre sekcje naszej Usługi i nasze wiadomości e-mail mogą zawierać małe pliki elektroniczne zwane sygnalizatorami WWW (nazywane również przezroczystymi gifami, znacznikami pikselowymi i jednopikselowymi gifami), które pozwalają Firmie na przykład zliczać użytkowników, którzy odwiedzili tych stron lub otworzył wiadomość e-mail oraz w celu innych powiązanych statystyk witryny (na przykład rejestrowania popularności określonej sekcji oraz sprawdzania integralności systemu i serwera).
Pliki cookies mogą być plikami „trwałymi” lub „sesyjnymi”. Trwałe pliki cookie pozostają na Twoim komputerze osobistym lub urządzeniu mobilnym, gdy przejdziesz do trybu offline, natomiast sesyjne pliki cookie są usuwane natychmiast po zamknięciu przeglądarki internetowej.

Używamy zarówno sesyjnych, jak i trwałych plików cookie w celach określonych poniżej:

Niezbędne I Niezbędne pliki cookie Typ: pliki cookie sesji
Administrator: USA

Cel: Te pliki cookies są niezbędne do zapewnienia Państwu usług dostępnych za pośrednictwem Strony internetowej oraz umożliwienia Państwu korzystania z niektórych jej funkcji. Pomagają uwierzytelniać użytkowników i zapobiegać nielegalnemu korzystaniu z kont użytkowników. Bez tych plików cookie usługi, o które prosiłeś, nie mogą być świadczone, a my używamy tych plików cookie wyłącznie w celu świadczenia Ci tych usług.

Polityka plików cookie Informuję o akceptacji plików cookie
Typ: trwałe pliki cookie

Administrator: USA

Cel: Te pliki cookie identyfikują, czy użytkownicy zaakceptowali użycie plików cookie w Witrynie.

Funkcjonalne pliki cookie Typ: Trwałe pliki cookie Administrowane przez: Nas
Cel: Te pliki cookie pozwalają nam zapamiętać wybory dokonywane przez Ciebie podczas korzystania z Witryny, takie jak zapamiętywanie danych logowania lub preferencji językowych. Celem tych plików cookie jest zapewnienie Ci bardziej osobistych doświadczeń i uniknięcie konieczności ponownego wprowadzania swoich preferencji za każdym razem, gdy korzystasz z Witryny.

Typ plików cookie śledzących i wydajnościowych: trwałe pliki cookie
Administrowane przez: Strony Trzecie
Cel: Te pliki cookie służą do śledzenia informacji o ruchu na Stronie i sposobie korzystania z niej przez użytkowników. Informacje zebrane za pomocą tych plików cookie mogą bezpośrednio lub pośrednio zidentyfikować Cię jako indywidualnego gościa. Dzieje się tak dlatego, że zebrane informacje są zazwyczaj powiązane z pseudonimowym identyfikatorem powiązanym z urządzeniem, z którego korzystasz w celu uzyskania dostępu do Witryny. Możemy również wykorzystywać te pliki cookie do testowania nowych stron, funkcji lub nowych funkcjonalności Witryny, aby zobaczyć, jak reagują na nie nasi użytkownicy.

Aby uzyskać więcej informacji na temat używanych przez nas plików cookie i wyborów dotyczących plików cookie, odwiedź naszą Politykę dotyczącą plików cookie lub sekcję dotyczącą plików cookie w naszej Polityce prywatności.

Wykorzystanie Twoich danych osobowych
Spółka może wykorzystywać Dane Osobowe w następujących celach:

Aby świadczyć i utrzymywać naszą Usługę: W tym monitorowanie korzystania z naszej Usługi.
Aby zarządzać Twoim Kontem: Aby zarządzać Twoją rejestracją jako użytkownik Usługi. Podane przez Ciebie Dane Osobowe mogą zapewnić Ci dostęp do różnych funkcjonalności Serwisu, z których możesz skorzystać jako zarejestrowany użytkownik.
W celu wykonania umowy: Opracowanie, zgodność i zawarcie umowy zakupu produktów, przedmiotów lub usług, które zakupiłeś lub jakiejkolwiek innej umowy z nami za pośrednictwem Usługi.
Aby się z Tobą skontaktować: Aby skontaktować się z Tobą za pośrednictwem poczty elektronicznej, rozmów telefonicznych, SMS-ów lub innych równoważnych form komunikacji elektronicznej, takich jak powiadomienia push aplikacji mobilnej dotyczące aktualizacji lub komunikaty informacyjne związane z funkcjonalnościami, produktami lub zakontraktowanymi usługami, w tym aktualizacjami zabezpieczeń , jeżeli jest to konieczne lub uzasadnione dla ich wdrożenia.
Aby dostarczać Ci wiadomości: Oferty specjalne i ogólne informacje o innych oferowanych przez nas towarach, usługach i wydarzeniach, które są podobne do tych, które już kupiłeś lub o które pytałeś, chyba że zdecydowałeś się nie otrzymywać takich informacji.
Aby zarządzać Twoimi prośbami: Aby obsługiwać i zarządzać Twoimi prośbami do nas.
W przypadku przeniesienia działalności: Możemy wykorzystywać Twoje dane do oceny lub przeprowadzenia fuzji, zbycia, restrukturyzacji, reorganizacji, rozwiązania lub innej sprzedaży lub przeniesienia części lub całości naszych aktywów, zarówno w przypadku kontynuacji działalności, jak i w ramach upadłości, likwidacji, lub podobne postępowanie, w ramach którego posiadane przez nas Dane Osobowe dotyczące użytkowników naszych Usług znajdują się wśród przekazanych aktywów.
Do innych celów: Możemy wykorzystywać Twoje dane do innych celów, takich jak analiza danych, identyfikacja trendów użytkowania, określanie skuteczności naszych kampanii promocyjnych oraz ocena i ulepszanie naszej Usługi, produktów, usług, marketingu i Twoich doświadczeń.
Możemy udostępniać Twoje dane osobowe w następujących sytuacjach:

Dostawcom usług: Możemy udostępniać Twoje dane osobowe Dostawcom usług w celu monitorowania i analizowania korzystania z naszej Usługi, przetwarzania płatności, kontaktowania się z Y
W przypadku transferu działalności: Możemy udostępniać lub przekazywać Twoje dane osobowe w związku lub w trakcie negocjacji w sprawie fuzji, sprzedaży aktywów Spółki, finansowania lub przejęcia całości lub części naszej działalności na rzecz innej firmy.
Z podmiotami stowarzyszonymi: Możemy udostępniać Twoje dane naszym podmiotom stowarzyszonym, w takim przypadku będziemy wymagać od tych podmiotów stowarzyszonych przestrzegania niniejszej Polityki prywatności. Do podmiotów stowarzyszonych zalicza się naszą spółkę dominującą oraz wszelkie inne spółki zależne, partnerów joint venture lub inne spółki kontrolowane przez nas lub znajdujące się pod wspólną kontrolą z
Partnerom biznesowym: Możemy udostępniać Twoje dane naszym partnerom biznesowym, aby oferować Ci określone produkty, usługi lub promocje.
Z innymi użytkownikami: gdy udostępniasz dane osobowe lub w inny sposób wchodzisz w interakcję z innymi użytkownikami w miejscach publicznych, takie informacje mogą być przeglądane przez wszystkich użytkowników i mogą być publicznie rozpowszechniane na zewnątrz.
Za Twoją zgodą: Za Twoją zgodą możemy ujawnić Twoje dane osobowe w jakimkolwiek innym celu.