niedz.. maj 19th, 2024

Napisz do nas

Grzegorz Kaczorowski: Redaktor naczelny

Patryk Piotrowski: Redaktor

Łukasz Tomaszewski: Autor

Bartosz Kowalczyk: Dziennikarz

Szymon Nowicki: Komentator

INCORPORATED RAPDUMA.PL

2 Racławicka, 53-146 Wrocław, Poland
[email protected]