Strona główna Aktualności Mężczyzna z Nowej Południowej Walii nakazał zaprzestanie świadczenia usług zdrowotnych bez kwalifikacji

Mężczyzna z Nowej Południowej Walii nakazał zaprzestanie świadczenia usług zdrowotnych bez kwalifikacji

12
0

Mężczyzna ubrany w mundur, prowadzący pojazd bardzo przypominający karetkę pogotowia i pobierający opłaty za usługi medyczne w nagłych wypadkach, do wykonywania których nie miał kwalifikacji, został uznany za stwarzającego zagrożenie dla zdrowia i bezpieczeństwa publicznego.

Komisja ds. skarg dotyczących opieki zdrowotnej stanu Nowa Południowa Walia wydała nakaz stałego zakazu świadczenia usług zdrowotnych Andreasowi Pantziarosowi za pośrednictwem jego firmy Medic Corp Ambulance.

W oświadczeniu wydanym we wtorek komisja stwierdziła, że ​​stwierdziła, że ​​„Pantziaros nosił formalny mundur, który bardzo przypominał mundur ratownika medycznego NSW Ambulance, co z łatwością mogło wprowadzić opinię publiczną w błąd, wierząc, że jest ratownikiem medycznym z Nowej Południowej Walii”.

„Mając ten mundur, pan Pantziaros prowadził pojazd, który został zmodyfikowany tak, aby przypominał pojazd pogotowia NSW, w tym wyświetlał słowa „Pogotowie ratunkowe”, „000 Emergency” i brand „Medic Corp” prawie identyczne z brand pogotowia ratunkowego NSW.” stwierdzono w oświadczeniu.

„Pan Pantziaros nie posiada kwalifikacji niezbędnych do pełnienia funkcji ratownika medycznego.”

Dowody obejmowały również fakt, że Pantziaros został skazany po oskarżeniu przez policję za przestępstwo polegające na podszywania się pod funkcjonariusza organizacji służb ratunkowych. W 2021 roku policja dwukrotnie powiadomiła Pantziarosa o konieczności wprowadzenia zmian w jego pojeździe ze względu na jego podobieństwo do karetki pogotowia stanu Nowa Południowa Walia.

We wrześniu 2022 r. wydano publiczne ostrzeżenie, że „Pantziaros nie jest i nigdy nie był zarejestrowanym ratownikiem medycznym w NSW Ambulance”.

Pantziaros zaprzeczył twierdzeniom na jego temat AktualnościLokalne we wrześniu 2022 r odmówił jednak dalszych komentarzy na temat śledztwa.

Pantziaros otrzymał także wynagrodzenie za „szkolenia z pierwszej pomocy”, które przeprowadził dla pracowników prywatnych organizacji, mimo że nie posiadał kwalifikacji do nauczania pierwszej pomocy.

Organ regulacyjny ds. zdrowia Ahpra ostrzegł już Pantziarosa przed używaniem chronionego terminu „ratownik medyczny”.

pomiń poprzednią promocję w biuletynie

Komisja ustaliła, że ​​zachowanie Pantziarosa „stanowi zagrożenie dla zdrowia i bezpieczeństwa publicznego oraz że w celu ochrony społeczeństwa wymagane są nakazy ochronne”.

Na mocy ustawy o skargach dotyczących opieki zdrowotnej komisja nakazała, aby „panu Andreasowi Pantziarosowi zakazano stałego świadczenia jakichkolwiek usług zdrowotnych, zarówno w ramach pracy zarobkowej, jak i dobrowolnej, w tym za pośrednictwem jakiejkolwiek firmy lub spółki, jakimkolwiek członkom społeczeństwa”.

Zarządzenie weszło w życie 6 czerwca.

Komisja stwierdziła, że ​​Pantziaros naruszył kilka klauzul kodeksu postępowania pracownika służby zdrowia, w tym świadczył usługi zdrowotne w sposób bezpieczny i etyczny, nie świadczył usług, do świadczenia których nie ma kwalifikacji, oraz nie angażował się w jakąkolwiek formę dezinformacji lub przedstawiania fałszywych informacji w związku ze świadczonymi przez niego usługami lub w związku z jego kwalifikacjami, szkoleniem lub powiązaniami zawodowymi.

Strona internetowa Medic Corp Ambulance nie jest już aktywna, ale jej obecność w mediach społecznościowych pozostaje on-line.

Źródło