Strona główna Aktualności Dokumenty pokazują, że Andrew Giles wypuścił mordercę do aresztu społecznego przed orzeczeniem...

Dokumenty pokazują, że Andrew Giles wypuścił mordercę do aresztu społecznego przed orzeczeniem Sądu Najwyższego NZYQ

18
0

Minister imigracji Andrew Giles zwolnił jednego mordercę i jedną osobę skazaną za „usiłowanie lub nakłanianie do zabójstwa” i umieścił ją w areszcie społecznym jeszcze przed orzeczeniem przez Sąd Najwyższy, że bezterminowe zatrzymanie imigrantów jest bezprawne.

W czerwcu gazeta Guardian Australia ujawniła, że ​​25 z 153 osób, których dotyczyła decyzja sądu wyższej instancji, zostało już zwolnionych do aresztu śledczego na mocy decyzji ministra, ale Giles odmówił wyjaśnienia, czy to on był odpowiedzialny za zwolnienie osób, które dopuściły się najcięższych przestępstw.

Zgodnie z dokumentami sądowymi w sprawie kwestionującej opaski na kostki i godzinę policyjną od 8 listopada 2023 r. 25 osób otrzymało wcześniej decyzje o miejscu zamieszkania, pozwalające im na zamieszkanie w określonym miejscu bez późniejszych ograniczeń, takich jak godzina policyjna.

Jedna osoba – zidentyfikowana jedynie numerem 56 – została skazana za morderstwo i skazana na osiem lat więzienia w 2005 r. Po odbyciu kary karnej osoba ta została zwolniona z aresztu imigracyjnego i przeniesiona do aresztu społecznego na podstawie ustalenia miejsca zamieszkania.

W odpowiedzi na wniosek o udostępnienie informacji Departament Spraw Wewnętrznych uniemożliwił udostępnienie kluczowych dokumentów. Jednak, jak ujawniono, decyzja ministra o wykorzystaniu artykuł 197AB ustawy o migracji w sprawie przyznania osobie nr 56 pozwolenia na zamieszkanie oraz oświadczenie o tym fakcie złożone parlamentowi były datowane na 9 grudnia 2022 r.

Jedyną decyzję złożoną tego dnia w parlamencie podpisał Giles, który wyjaśnił, że uważał, iż „leży w interesie publicznym”, aby osoba 56 mieszkała w określonym miejscu ze względu na nieokreślone „indywidualne okoliczności”.

Jedna osoba – zidentyfikowana jako 19 – została skazana w 2011 r. za „usiłowanie lub nakłanianie do zabójstwa” i skazana na 11 lat więzienia, a później zwolniona z aresztu imigracyjnego i umieszczona w areszcie społecznym.

Departament ujawnił, że decyzja o zezwoleniu osobie 19 na pobyt w areszcie społecznym zapadła 7 lipca 2023 r. Wszystkie trzy oświadczenia złożone parlamentowi w tym dniu i wszystkie oświadczenia złożone w ciągu 15 dni, w których parlament miał zostać powiadomiony, zostały podpisane przez Gilesa. Powoływali się również na „interes publiczny” w tej decyzji.

Wśród 25 osób zwolnionych do aresztu społecznego przed decyzją NZYQ znalazły się: trzy osoby skazane za przestępstwa z kategorii „przemoc domowa, nękanie lub naruszenie nakazu dotyczącego przemocy domowej”; sześć osób skazanych za przestępstwa z kategorii „umyślne lub nieumyślne spowodowanie obrażeń ciała lub napaść powodująca rzeczywiste uszkodzenie ciała”; oraz trzy osoby skazane za „rozbój z bronią w ręku, włamanie z użyciem przemocy, rozbój lub włamanie”.

Kilku z 25 nie było skazanych za przestępstwa; wielu skazano za oszustwo, „inne przestępstwa nienasilne” lub przestępstwa niższej rangi, takie jak napaści.

pomiń promocję w newsletterze

W listopadzie Guardian Australia ujawnił, że spośród 93 osób, których początkowo dotyczyła decyzja sądu najwyższego, 21 już mieszkało w tej społeczności, w tym 16 osób wynajętych przez rząd Albanii i pięć najwyraźniej przez poprzedni rząd koalicyjny.

Prokurator generalny Stephen Donaghue, powiedział sądowi wyższemu że „najlepszą oceną” urzędnika państwowego, który zestawił te liczby, było to, że 16 zostało ujawnionych przez „obecnego ministra” – Gilesa.

Mimo że Partia Pracy zwolniła co najmniej 16 osób, minister spraw wewnętrznych Clare O’Neil od listopada wielokrotnie powtarzała, że ​​„gdyby to zależało od niej, [her]„cała kohorta NZYQ nadal byłaby przetrzymywana” lub nigdy nie zostałaby zwolniona.

Albanese ogłasza uchylenie decyzji ministerialnej, która przyznała wizy przestępcom – wideo

Minister ds. imigracji w gabinecie cieni Dan Tehan powiedział, że O’Neil musi teraz wyjaśnić, „jak spojrzała Australijczykom w oczy i powiedziała, że ​​gdyby to zależało od niej, nikt z kohorty NZYQ nie zostałby zwolniony, gdy [the Albanese government] w rzeczywistości wypuścił mordercę i usiłującego zabić przed wydaniem decyzji w sprawie NZYQ”.

„Fakty znów ją dopadły” – powiedział Guardian Australia.

Rzecznik Gilesa powiedział: „Wszystkie osoby zwolnione przez sąd podlegają ścisłym warunkom wizowym, aby zapewnić ich monitorowanie”.

Rzecznik O'Neila powiedział: „Minister bardzo jasno przedstawiła swoje stanowisko – a mianowicie, że preferowaną opcją dla kohorty była ta, którą odrzucił sąd”.

W czerwcu rzecznik rządu odmówił podania informacji, czy rząd Albanii uwolnił osobę nr 56 i 19, ponieważ „rząd nie komentuje trwających spraw sądowych”.

„Wspólnota stanowczo twierdzi, że monitoring elektroniczny i godziny policyjne są konieczne dla zapewnienia bezpieczeństwa społeczności” – stwierdzili.

Rozprawa w tej sprawie odbędzie się 6 sierpnia i będzie kolejnym wyzwaniem dla albańskiego rządu dotyczącym sposobu, w jaki traktuje on osoby zwolnione na skutek orzeczenia sądu wyższej instancji NZYQ.

Źródło