RapDuma na:
x
Reklama

"Pierwszy singiel z nadchodz?cego albumu "Wyblak?e my?li, zdeptane kwiaty" nosi tytu? "Wyblak?e my?li" i us?yszycie go nieco pó?niej ni? my?leli?my. Nie ma co si? niecierpliwi?, to ?aden hit. - taki wpis na temat pierwszego singla mo?emy przeczyta? na profilu Soko?a i Marysi Starosty.

Widz?, ?e mocno prze?ywacie tytu? p?yty, spekuluj?c, ?e b?dzie smutna jak pami?tnik gimbo-emo. He, he... B?dzie ma?o weso?a, to prawda. Ogólnie bardziej "Angela", ni? na przyk?ad "Uderz w puchara", ale tego si? w ogóle nie da porówna?. Oczywi?cie nie zabraknie chamskiego narratora ani koj?cej Marysi. Idziemy po swojemu i tak jak pisali?my wcze?niej, nie b?dzie to jaka? super ?atwa w odbiorze p?yta. Ponawiamy pro?b? o przes?uchanie jej w ca?o?ci, kilka razy, najlepiej w ciemno?ci i na jak najlepszym sprz?cie, ale na to ju? nie mamy wp?ywu. Mamy oko?o 16 dni na napisanie i nagranie 4 ostatnich kawa?ków, bo reszt? czasu zajm? nam inne rzeczy, w tym ostatnie koncerty z Czystej Brudnej Prawdy. Mix zaczyna si? 07 listopada w www.soundandmore.pl w Warszawie i potrwa tydzie?. Potem mastering w www.jgmasterlab.com i 13 grudnia p?yta trafi do sklepów. A 14 w Warszawie po?egnalny koncert starej p?yty. Dzi?ki, ?e jeste?cie z nami."

Przypominamy ?e do wspó?pracy nad albumem duet jak do tej pory zaprosi? takich producentów jak Dj Premier, Odme oraz duetem White House.

Zobacz równie?:
- "Równocze?nie nagrywali?my w dwóch ró?nych studiach" - wie?ci od Soko?a i Marysi Starosty
- White House na nowej p?ycie Soko?a i Marysi Starosty
- Odme kolejnym producentem na nowej p?ycie Soko?a i Marysi Starosty
- Znamy tytu? najnowszej p?yty Soko?a i Marysi Starosty