RapDuma na:
x
Reklama

Wydawnictwo Proximite opublikowa?o dzi? na swoim kanale youtube ods?uch ca?o?ci spontanicznego, wspólnego projektu Ma?py i Grubego Mielzkyego. EP zosta?o w ca?o?ci wyprodukowane przez duet The Returners i nigdy nie trafi do szerokiej dystrybucji. Jedynym sposobem nabycia fizycznego wydania materia?u, by?a trwaj?ca miesi?c sprzeda? internetowa.Projekt promowany b?dzie 12 koncertami - jedynymi, na których zostanie zaprezentowany na ?ywo materia? z "Rottenberga".
Lista miast:
03.03 POZNA?
04.03 SZCZECIN
10.03 TORU?
12.03 WROC?AW
17.03 GDA?SK
18.03 LUBLIN
24.03 KRAKÓW
25.03 BIA?YSTOK
31.03 CZ?STOCHOWA
01.04 WARSZAWA
07.04 ?ÓD?
08.04 KATOWICE