RapDuma na:
x
Reklama

Info o p?ycie od autora:
Materia? przedstawia ZGENERALIZOWANE MOMENTY EGZYSTENCJI. "Generalnie" to zebrane wszystkie detale z ?ycia codziennego które s? niezb?dne do zbudowania w nim rzeczy wielkich. Wewn?trzna si?a i energia to 'towar' który chcemy dostarczy? do Ciebie, aby to by?o mo?liwe musimy wspó?pracowa?. Wystarczy ?e utrzymasz z nami s?yszaln? wi??, trwaj?ca nie d?u?ej ni? dziesi?? utworów. Jaka brzmi twoja decyzja? Dzia?amy? CzojGoj!

PLAYLISTA "GENERALNIE"
01. W.I.O.Z.E
02. Klepsydry wi?zie?
03. Cz?owiek z wykszta?cenia
04. Klucze do miasta (ODER s.)
05. Winszuj?
06. Vis a vis
07. Nie zawsze jestem na nie
08. Zapewniam
09. Typ z obrazu
10. Skurwusy?stwo
BONUS:
01. O warto?ciach (ODER s. Remix)
02. ...nie pije Hennessy
03. Wysy?am CzojGoj (cuty Dj Cider)
04. Porcja (feat. Jakub Be, Marta ?awska)

POBIERZ "GENERALNIE" Bonus


(Screen)