RapDuma na:
Artykuły: RapDuma

RapDuma Tour - Wrze?nia (Odcinek 5) (HD)
Highslide JSKolejnym punktem na mapie RapDuma Tour (zaraz po Pile) jest Wrze?nia - miasto z wielkopolski licz?ce blisko 30 tys mieszka?ców. Kowall & Galon korzystaj?c ze zbli?aj?cych si? ?wi?t Bo?ego Narodzenia nagrali odcinek, w którym nie mog?o zabrakn?? w?tków ?wi?tecznych (i to nie tylko tych Bo?onarodzeniowych! ). Tradycyjnie porozmawiali oni z przypadkowo napotkanymi mieszka?cami Wrze?ni, przeprowadzili wideo wywiad z Kubiszewem i ?o?nierzem a wi?cej dowiedzie si? ogl?daj?c odcinek. Obejrzyj: RapDuma Tour - Wrze?nia
RapDuma Tour - Pi?a (Odcinek 4) (HD)
Highslide JSPrezentujemy ju? czwarty odcinek RapDuma Tour, tym razem odwiedzili?my miasto Pi?a gdzie dowiedzieli?my si? wielu ciekawych rzeczy na temat kultury hip hop w tym mie?cie. Spotkali?my si? ze sk?adami które obecnie tutaj nagrywaj? tj. Twardy Grunt i Monument, odwiedzili?my szko?? ta?ca Beezone, porozmawiali?my z reprezentantem Wi?cej THC Klika czyli Qlopem oraz porozmawiali?my z przypadkowymi lud?mi z tego miasta. RapDuma Tour ju? nied?ugo w Twoim mie?cie !! Obejrzyj: RapDuma Tour - Pi?a (Odcinek 4) (HD)
RapDuma Tour - Oborniki (Odcinek 3) (HD)
Highslide JSPo dobrym przyj?ciu odcinka z Poznania oraz Gniezna, RapDuma Tour wyruszy?o na kolejn? wycieczk? tym razem do miasta Oborniki. Kowall & Galon grali tutaj ostatnio koncert, a my korzystaj?c z tej okazji nagrali?my kolejny odcinek RapDuma Tour. Jak tradycja nakazuje porozmawiali?my z kilkoma osobami z tego miasta czego dowodem jest zebrany materia? wideo. Jeste?cie ciekawi jak wygl?da rap w Obornikach? Zach?camy do obejrzenia RapDuma Tour - Oborniki (Odcinek 3) (HD) .
RapDuma Tour - Gniezno (Odcinek 2) (HD)
Highslide JSRapDuma Tour po chwilowej przerwie powraca ze ?wie?ym materia?em z pierwszej stolicy Polski. Razem z Kowallem i Galonem odwiedzili?my Gniezno by dowiedzie? si? czego? wi?cej na temat hip hopu w tym mie?cie. Mieli?my szcz??cie bo oprócz s?uchaczy napotkali?my równie? raperów z tego miasta. Dodatkowo Mixer bardzo fajnie przybli?y? nam jak to by?o z hip hopem w tym mie?cie. Obejrzyj: RapDuma Tour - Gniezno (Odcinek 2) (HD)
RapDuma Tour - Pozna? (Odcinek 1)
Highslide JSPrezentujemy pierwszy odcinek RapDuma Tour w Poznaniu. B?dziemy podró?owa? po ca?ym kraju odwiedzaj?c ró?ne miasta w Polsce gdzie b?dziemy rozmawiali z lud?mi na temat kultury Hip Hop w danym mie?cie oraz zbierali materia? wideo który mamy nadzieje, ?e Was zainteresuje. Pierwszy odcinek rozgrywa si? w Poznaniu który reprezentuj? Kowall & Galon, raperzy którzy ?wietnie spisali si? jako reporterzy RD.