RapDuma na:
Artykuły: Recenzje

S?o?/Mikser - "Demonologia" (Recenzja)
Highslide JSDemonologia to album z kr?gu tych produkcji w których ci??ko znale?? kiepski numer. To czwarty po "Chorych Melodiach" , "Unhuman Mixtape" i "WSRH" wi?kszy projekt z udzia?em S?onia, rapera, który pod wzgl?dem umiej?tno?ci tworzy now? jako?? zaskakuj?c przy tym pomys?owo?ci?. Go?cinnie na kr??ku mo?emy pos?ucha? ?wietnego wokalu Tomasza Struszczyka i zwrotek takich raperów jak Pih, Koni, Pyskaty, M?ody M, Kajman, Mrokas oraz sk?adów Trzeci Wymiar i Fabu?a. Zach?camy do lektury
Tede - "Notes 3D" (Recenzja)
Highslide JSPremiera najnowszej, ósmej, solowej p?yty Jacka Granieckiego odby?a si? 09.12.10r. P?yta sk?ada si? z 15 tracków, stanowi?cych niezwyk?? mieszank? gatunków- od czarnego rapu, przez reggae i rock po jazz. Wszystko to w typowym dla Tedego pln'owskim stylu. Zach?camy do lektury
Rahim - "Amplifikacja" (Recenzja)
Highslide JSLimitowana p?ytka Rahima zapowiadana by?a na 17.11.10- czyli w dzie? jego urodzin, artysta spó?ni? si? jednak z wydaniem, w zwi?zku z czym premiera odby?a si? prawie dwa tygodnie pó?niej ….i bardzo dobrze! Teraz przynajmniej jeste?my pewni, ?e kr??ek dopracowany jest na maxa. Amplifikacja to 15 remixów Podró?y Po Amplitudzie plus dwa nowe kawa?ki i jeden bonus, na którym go?cinnie us?ysze? mo?emy O.S.T.R-a. Zach?camy do lektury
Rahim - "Podró?e Po Amplitudzie" (Recenzja)
Highslide JS5 marca 2010 ukaza?a si? p?yta- Podró?e po amplitudzie. Jest to pierwszy solowy album artysty, wyczekiwany od wielu lat przez niema?? grup? fanów. S? raperzy, dla których priorytetem jest skonstruowanie wchodz?cego w g?ow?, idealnego do nucenia pod prysznicem kawa?ka. Rahim do nich nie nale?y. Dla niego najwa?niejsze s? mocne i g??bokie teksty. ‘Podró?e po amplitudzie’ s? dowodem dojrza?o?ci mentalnej rapera, zbiorem jego refleksji i pogl?dów. Zach?camy do lektury
Waldemar K.A.S.T.A. - "13" (Recenzja)
Highslide JSWaldemar Kasta, czyli nikt inny jak Wall-E - cz?onek Kasta Sk?adu powraca po paru latach milczenia i robi LP pod tytu?em "13". To zdanie wst?pu do kolejnej recenzji przygotowanej specjalnie dla Was. Zach?camy do lektury
Miuosh - "Pogrzeb" (Recenzja)
Highslide JSMiuosh ze ?l?ska oraz jego "Pogrzeb" to produkcja na któr? czeka?o wielu s?uchaczy. Miuosh zachwyci? swoj? publik? ?wietn? barw? g?osu oraz dobr? technik?. Kto nie zna Miuosha ? Chyba ka?dy us?ysza? go na Projektorze, czy te? kawa?ku "Za szybcy si? w?ciekli" od Pokahontaz. Zapraszamy do przeczytania recenzji jego "Pogrzebu", czyli p?yty z ubieg?ego miesi?ca (13.11.09). Zach?camy do lektury
SumaStyli - "De Integro" (Recenzja)
Highslide JSSumaStyli przez wielu jest rozpoznawana dzi?ki nietypowemu stylowi i klimacie swoich kawa?ków. Dzi? przedstawiamy recenzj? ich nowego kr??ka zatytu?owanego "De Integro", który pojawi? si? 7 listopada i który zago?ci? u wielu osób w playlistach, a dlaczego ? Tego nikt nam nie powie, po prostu trzeba to sprawdzi?. Zach?camy do lektury