RapDuma na:


Lekkim zaskoczeniem jest brzmienie Waszej nowej p?yty. Powracaj?ca moda na sample i bardziej klasyczne brzmienia sugerowa?a, ?e "?wit EP" takie b?dzie, zw?aszcza je?li bra? pod uwag? "Szko?? wyrzutków", czy ostatnie solo Shellera. Dostali?my jednak mieszank? brzmie?, jak wp?yn??o to na odbiór epki?

S?O?: Nigdy si? nie zamykali?my na jakiekolwiek brzmienie. Zarówno rzeczy klasyczne fajnie siedz?, jak i te nowocze?niejsze. Je?li rap jest dobry - to jest dobry, niezale?nie od brzmienia czy okresu, w którym powsta?. Odbiór EP jest bardzo fajny, co nas bardzo cieszy! Nasi s?uchacze wiedz?, czego si? mo?na po nas spodziewa? poza tym wysz?o to w 100% naturalnie.


W jakim czasie planujecie wyda? ca?? trylogi??

S?O?: W tym roku uka?e si? ca?o??!

Kolejne cz??ci b?d? ukazywa? si? w regularnych odst?pach czasu?

SHELLERINI: Drug? cz??? "Czarnego S?o?ca" planujemy na wiosn?, a trzeci? chcemy wypu?? jesieni?.

Trzeba przyzna?, ?e Wasza wspó?praca z ReTo w "Serpentynach" by?a czym?, czego chyba nikt si? nie spodziewa?. Jak dosz?o do tej kooperacji?

S?O?: Reto jest jednym z najoryginalniejszych raperów z "nowej fali", bardzo podoba mi si? to, co robi i nie rozumiem hejtu na typa, który po prostu nie brzmi jak ca?a reszta. Oprócz skillsów i ca?ego "image" ma na siebie pomys? a ca?e pierdolenie na jego temat jest po prostu kolejn? mod? internetow?. Dosta?em jego numer od Penxa, zadzwoni?em i po prostu pogadali?my heheJaki? czas temu zako?czy?o si? 061 Tour, planujecie tras? ze "?witem"?

S?O?: Tak, trasa zaczyna si? w drugiej po?owie stycznia! Odwiedzimy sporo miejsc w PL, UK, NL. Sprawdzaj nasze FB/IG ?eby sprawdzi? daty i miejsca!


W wywiadzie dla Popkillera S?o? wspomnia?, ?e jara si? Tokenem. Co s?dzisz o jego nowym albumie? My?lisz, ?e brakuje takiego podej?cia do rapu w?ród m?odych jakie ma m.in. Token?

S?O?: Nie sprawdzi?em jego p?yty w ca?o?ci, wi?c nie b?d? si? wypowiada? na ten temat; natomiast je?li chodzi o jego skillsy jak i osobowo?? to typ rozpierdala. Osobowo?ci na pewno brakuje na polskiej scenie natomiast tak samo wspomina?em w którym? z wywiadów, ?e je?li chodzi o warsztat liryczny/techniczny/whatever to scena si? bardzo rozwin??a i to w?a?nie za spraw? "nowej fali".Na kanale BDF mo?emy obserwowa? akcj? "BDF Go?cinnie". Czy powstanie z tego pó?niej jaki? mixtape, epka lub pe?noprawna sk?adanka?

S?O?: Mamy kilka planów na to - nied?ugo b?d? szczegó?y ca?o?ci!

Na nowe solo Shellera czekali?my pi?? lat. Na kolejne te? b?dziemy musieli tyle czeka??

SHELLERINI: Pierwsze solo wysz?o po siedmiu latach - licz?c od p?yty PWS'ów. Drugie po pi?ciu, wi?c trzecie powinno si? ukaza? w 2019 heh A tak serio to chcia?bym usi??? do swojej p?yty zaraz po uko?czeniu trylogii WSRH, wi?c jest szansa na przysz?y rok.

Masz ju? jakie? wst?pne pomys?y, wyobra?enia na temat tego albumu czy raczej skupiasz si? tylko i wy??cznie na WSRH na ten moment?


SHELLERINI: Na razie skupiam si? ca?kowicie na projekcie ze S?oniem.

Sheller, jeste? znany g?ównie z tego, ?e Twój styl jest mocno oldschoolowy, brudny. S? jacy? nowocze?ni raperzy, niekoniecznie z Polski, których muzyka Ci si? podoba?

SHELLERINI: Przyznam, ?e nie mam zbyt du?o czasu na ?ledzenie nowo?ci. Rap freshaman'ów, który obi? mi si? o uszy, szczególnie tych z przedrostkiem "lil" (z wyj?tkiem Dickiego) mi nie siada. Ale zawsze ch?tnie sprawdz? to, co wypu?ci np Vince Staples, Denzel Curry, czy te? królowa Young M.A heheCo s?dzicie o najnowszej p?ycie ATCQ? Sk?ad, który po 18 latach wydaje, wed?ug mnie, jeden z najlepszych albumów w 2016 roku w Stanach to naprawd? co?.

S?O?: Ja nie s?ysza?em do teraz tej p?yty. Pomimo ?e zawsze byli dla mnie odrobin? "za spokojni" to album "MIDNIGHT MERAUDERS" rozpierdala. Spoko, ?e wracaj? - propsuj?. Z tego co wiem Pete Rock & CL Smooth te? planuj? powrót!

SHELLERINI: Podoba? mi si? pierwszy singiel, ale ca?ej p?yty nie s?ysza?em. I mimo, ?e nigdy nie by?em jakim? wielkim fanem ATCQ to fajnie, ?e wrócili i nie przeszli bez echa jak to cz?sto bywa przy powrotach raperów Z?otej Ery.

Rozmawia?: Igor Wi?niewski