RapDuma na:
Tekst alternatywny

Honor Duma Szacunek to 4 solówka HDS-a. Jest to 14 starannie wyselekcjonowanych utworów które zachowane s? w klasycznej konwencji.

Oprócz artysty na albumie us?yszymy czo?ówk? krajowej sceny ulicznego rapu. Za muzyk? odpowiadaj? czo?owi producenci których podk?ady zosta?y przyozdobione d?wi?kami ?ywych instrumentów za których brzmienie odpowiadali zawodowi muzycy.

Album ten jest mocno refleksyjny nie brakuje jednak te? mocnych kawa?ków opisuj?cych ?ycie codzienne w Polsce. P?yta jak sama nazwa wskazuje niesie za sob? warto?ci które w dzisiejszych czasach co raz bardziej zanikaj? i s? na wymarciu pomimo bardzo dojrza?ych utworów autor jednak nie daje zapomnie? o tym gdzie si? wychowa? jak ?yje i sk?d pochodzi. Sam artysta twierdzi ze jest to jego najlepsza z wydanych przez niego p?yta i najbardziej dojrza?a pod wzgl?dem warstwy lirycznej jaki muzycznej.

Album do kupienia na preorder.pl w cenie 34,99 z?.

Tekst alternatywny


Tekst alternatywny


Tekst alternatywny


Tekst alternatywny


Tekst alternatywny


Tekst alternatywny


Tekst alternatywny


Tekst alternatywny


Tekst alternatywny


Tekst alternatywny


Autor: Daniel - duma@rapduma.pl