RapDuma na:


Problem z recenzowaniem EPek polega na d?ugo?ci samego materia?u. Jak napisa? edytoria? na blisko 500 s?ów, kiedy do opisania mamy zaledwie 6 numerów? Jak nie popa?? w bana? lub nie zacz?? epicko la? wody? Stwierdzi?em, ?e tym razem zrobi? to bardzo prosto. A mianowicie, napisz? t? recenzj? z tzw. ?anszota. Pierwsze, co mi przyjdzie do g?owy, a’propo danych numerów, czy te? ca?o?ci materia?u umieszcz? bezpo?rednio w tek?cie, zachowuj?c oczywi?cie przy tym logik? i sk?adnie polskiego j?zyka.

Intro otwieraj?ce „krótkograja”, fenomenalnie pokazuje, z czym b?dziemy si? mierzy? na tym mini albumie. Zdecydowanie, b?d? to niesamowite produkcje Lanka, dobre rymy Bedoesa oraz wersy takiego pokroju: […]„Chc? gra? w GTA, ?pa? i rucha? swoj? szmat?, ci?gle zbiera? hajs, drugs i zajeba? si? tematem, w sumie jeba? rap, tak, Ty - w?a?nie mówi raper, '98 mam styl i ?adny syf na chacie”. 1998 i rzek?bym, ?e ju? jestem troch? zm?czony. Instrumentalnie, podk?adowo, muzycznie jest tak jak spodziewa?em, czyli krakowski producent utrzymuje poziom do jakiego nas przyzwyczai?. Natomiast zawodnik SB, m?czy ju? tematyk?. Przynudza. Rozumiem, ?e to taka konwencja i taki styl, ale wszystko winno mie? swoje granice. Wielka szóstk? (tematyczn?) jak do tej pory s?: Szmaty, zdejmowanie majtek, posiadanie stylu, trawa, jebanie mainstream’u, ka?dy zna moj? ekip?. W sumie, jakby nie by?o… przywilej 18 latka, nawija? o takich rzeczach. Mnie ju? najwyra?niej to nie bawi. 1025, to jedyny wyró?niaj?cy si? kawa?ek z kr??ka. Zmiana nieco formy i tre?ci, znajduje si? tam wi?cej powa?nych linijek, niemniej obok dojrza?ych przemy?le?, mamy wersy o ruchaniu losu w dupe. 7605, potwierdza tendencyjno?? kr??ka i tak naprawd?, wokó? czego kr??? my?li 18 letniego rapera. Nie napisz?, aby 2114 zawiod?o. Produkcje s? na wysokim poziomie, rap równie?, tego nie mo?na Bedoesowi zarzuci?, ale ta tematyka… czuje si? mocno zm?czony i dzi?kuj?, ?e to tylko EP. Nie mój styl, nie moja tematyka, nie mój rówie?nik. Po prostu, to nie ja by?em tutaj targetem.

Zachowana oryginalna pisowania: „2114. Ca?? muzyk? na epke z Bedoesem wyprodukowa?em w jakie? trzy godziny pod wp?ywem najchujowszych emocji. Wkurwienie, ból, samotno?? i inny popierdolony shit by? impulsem do zrobienia tych bitów. Ten chory skurwiel Bedo nagra? wokale w chyba 2 dni, potem mix master i w tydzie? p?yta by?a gotowa - mega spontan akcja. Z efektu ko?cowego jestem wi?cej ni? zadowolony i chyba niczym si? tak nie jara?em ze swoich rzeczy. Je?li kto? jeszcze nie s?ucha? to gor?co zach?cam, pis jou”

Bart?omiej Woro? (RapDuma.pl, FB: Podziemnyrap,Krkrap).