RapDuma na:


Broni?c si? przed popadaniem w zb?dny patos, nie próbuj?c wysila? si? na górnolotne os?dy, nie chc?c dzieli? skóry na nied?wiedziu napisz? po prostu, z pe?n? ?wiadomo?ci? – w ko?cu! W ko?cu Stolica Ma?opolski doczeka?a si? reprezentanta docenionego na szersz? skal?. O ile w przypadku Eripe boom do?? szybko przemin??, Oxon mia? swoje 5 minut po premierze Utopii Pawbeatsa. To jak wida? i s?ycha? Kobik, po wydaniu kr??ka Ma?opolski Stan w 2010 roku, Pierwszej Takiej P?yty dwa lata pó?niej oraz obecnie przyj?ciu do B.O.R. i legendarnego No Limit nie zamierza zwalnia?. Jego bizantyjski plan powoli si? rozp?dza. Ma?opolscy w pe?ni reprezentuj? styl krakowskiego rapera. Jest bezkompromisowo, ci??ko i przede wszystkim oryginalnie. Wielu mo?e dziwi? przewózka, gangsterska stylówka i niepoparta niczym pewno?? siebie rapera. Niemniej jednak, w tym szale?stwie jest metoda. Kobik na ka?dym kroku zaznacza, ?e jego inspiracj? jest g?ównie rap zza oceanu. A gdzie indziej, jak nie na najbardziej ameryka?skiej z ameryka?skich ziem narodzi?a si? odmiana rapu ho?duj?ca: „stritbolinowi”, „haslinowi” i „pimpinenho?s”. Taki jest w?a?nie rap na w/w albumie. To dziwna hybryda brudnych, po?udniowych brzmie?, krakowskich ambicji oraz klimatu miasta maczet. Gdyby szuka? jakiego? podtytu?u dla kr??ka, lub zamiennika dla obecnego, to z ca?? pewno?ci? mo?na by zatytu?owa? ów kr??ek has?em „real talk”. Prawdziwo?? gadki, szczero?? przekazu i szeroko rozumiana prawilno?? jest tutaj tak wysoko wyewoluowana, ?e uliczni raperzy powinni robi? z tego wydawnictwa notatki. Reprezentant grodu Kraka, nie kalkuluje, nie przebiera ani w s?owach ani ?rodkach, na ka?dym kroku manifestuj?c swoj? niech?? do polskiego hiphopowego podwórka. Nie dba o szwajcarsko?? linijek, przy tym nie uprawia europejskiej polityki otwarto?ci, co mo?e sugerowa?, ?e francuska barwa narodowa równie? jest mu obca. Po?ród kawa?ków typowo braggowych, pokazuj?cych umiej?tno?ci oraz styl rapera, mo?emy znale?? numery ?wietnie opisuj?ce krakowskie realia oraz pi?tnuj?ce obecny obraz rapu, jako statystyki oraz proporcji ?apek w gór? oraz w dó?. Na ?cis?? topk? z pewno?ci? zas?uguj? kawa?ki takie jak np. singlowe: Teflon 48, Kitchen Coke, czy Master P. Poza podium l?duj?: Real Talk - to Kobik w innej, szybszej ods?onie w porównaniu do reszty albumu, dodatkowo ogromny plus za wersy po?o?one z nale?ytym szacunkiem (wi?cej nie napisz?, sami musicie pogrzeba?) oraz Baby Face za typowo brudno-po?udniowy refren.

Pomimo zarzutów o ma?? ilo?? kawa?ków, Ma?opolskich s?ucha si? z przyjemno?ci?. Kr??ek si? nie d?u?y, raper nie przynudza, a szeroka lista producentów nie daje popa?? w apati?. Tekstowo jest oryginalnie i na wysokim poziomie. Brzmieniowo jedna z wy?szych pó?ek. Stylowo jak na razie: „one and only”! Je?li jeszcze nikt tego nie napisa? przede mn?, to mam nadziej?, ?e mi, jako bliskiemu s?siadowi miasta pod Wawelem przypadnie ten nie lada zaszczyt og?osi? Kobika, polskim Masterem P. Kraków ro?nie w si?? i miejmy nadziej?, ?e miasto krolów Polski na sta?e zago?ci na polskiej mapie hiphopowej, prawda Kleban? Go?cinki dograli: Zero, Deys oraz Bone. Za warstw? brzmieniow? odpowiadaj?: Fast Life Sharky, Lanek, MLD, Piteras Beats, Kejsibi, Concrete Melodiez, Marek Migryt. Wersja Screwed & Chopped kawa?ka Ma?opolscy to dzie?o Max’a oraz Concrete Melodiez. Cuty: Avens.
Autor: Bart?omiej Woro?
(RapDuma.pl, FB: ,Krkrap).